formanden

Vacant

Formand

Formanden har kontakten til Dansk Kennel Klub, og er ansvars-havende redaktør for klubbladet og klubbens website.Han tegner klubben udadtil og skal kontaktes for spørgsmål vedrørende medlemsskab og racespørgsmål

Kontakt
næstformanden

Vacant

Næstformand

Næstformanden er formandens stedforstræder.

Kontakt

Vacant

Kasserer

Kassereren styrer klubbens økonomi og alle forhold omkring medlemskab og medllemmerne. Kassereren står for hvalpepakker.

Kontakt
setretær

Vacant

Sekretær

Sekretæren fører klubbens protekol, tager refereat til bestyrelsesmøder og til generalforsamlinger. Desuden varetager sekretæren al intern og ekstern korrespondance.

Kontakt

Vacant

Medlem

Betyrelsesmedlemmet.

Kontakt

Vacant

1. Suppleant

Suppleanten indtræder i tilfælde af et  bestyrelsesmedlem afgår i dennes  valgturnus.

Vacant

2. Suppleant

Suppleanten indtræder i tilfælde af et  bestyrelsesmedlem afgår i dennes  valgturnus.

Erling Pedersen

Revisor

Revisoren bliver indkaldt  inden generalforsamlingen for revidering og godkendelse af klubbens regnskab.

Erling Andersen

Revisor

Revisoren bliver indkaldt  inden generalforsamlingen for revidering og godkendelse af klubbens regnskab..

Vivian Rasmussen

1. Revisorsuppleant